RIVM start onderzoek naar antibioticaresistentie ouderenzorg

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) willen in kaart brengen hoe vaak resistente bacteriën voorkomen in de ouderenzorg. Ze starten hiertoe in 2018 een landelijk onderzoek onder bewoners van 300 verpleeghuizen.

Om de verspreiding van antibioticaresistentie te beperken zijn er activiteiten gericht op hygiëne en het verantwoord voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen.

 

Bron SKipr 16-11-2017