WIP-conceptrichtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (VWK) (open voor commentaar) (17.05.2016)

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen’ opengesteld voor landelijk commentaar.
U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.
U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 31 augustus 2016. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ’LC PBM'. Ook het commentaarformulier is ook te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.