Wijziging in WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne [VWK] (12.02.2016)

Persoonlijke hygiëne medewerker - Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen.

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke hygiëne voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gewijzigd op een paar punten. Deze wijziging is van februari 2016. Het gaat om een toevoeging aan §3.4 Schoeisel en de toevoeging van een paragraaf over mobiele communicatiemiddelen (§3.7) waardoor de versies voor de verpleeghuizen en die voor de ziekenhuizen beter op elkaar aansluiten.

De WIP-richtlijn 'Persoonlijke hygiëne medewerker' is te downloaden via de website.