Hygiëne: 'Er is een gebrek aan kennis' (13.11.2015)

De hygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen moet verbeterd worden, stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg begin dit jaar. Tijdens de workshop Infectiepreventie op de Kennismarkt van Zorg voor Beter (2 okt 2015) constateerden deskundigen dat de richtlijnen er wel zijn, maar dat het vooral schort aan de implementatie van die richtlijnen.
‘Men kent de regels wel, maar ze worden niet toegepast. Het is binnen het team nog te weinig een onderwerp van gesprek’. In dit filmpje komen verschillende deskundigen aan het woord:
 
Hygiënisch werken: begrijp waaróm
Hedy Salomons, van de Inspectie van de Gezondheidszorg: ‘Het knelpunt zit hem in de kennis en de kennisoverdracht. De richtlijnen zijn er, die kennen mensen ook, maar als je niet weet waaróm je bepaalde dingen moet doen, dan doe je het niet, of doe je het alleen omdat het moet. Bij hygiënisch werken moet je begrijpen waaróm je het zo moet doen. Er is een enorme kennisachterstand en er wordt te weinig gedaan om de kennis te bevorderen.’

Lees verder op ZorgVoorBeter