Symposium Focus op hygiëne 12 november 2015

Op 12 november 2015 organiseren we in samenwerking met de dr. G.J. Hoytemastichting een middagsymposium Infectiepreventie in verpleeghuizen.

Locatie: de Scheg, Deventer.

De inschrijving is geopend! U kunt zich aanmelden voor het symposium via de website van de Hoytemastichting: http://www.hoytemastichting.nl/cursusaanbod/VHS1541/.

Infectiepreventie in de ouderenzorg speelt onverminderd een belangrijke rol in de cliënt- en medewerkerveiligheid. Een goed georganiseerd en actief infectiepreventiebeleid draagt bij aan het voorkomen van zorginfecties. Daarnaast vraagt de toename van resistente bacteriën om acties om verspreiding te voorkomen. Doordat behandeling met antibiotica minder effectief is bij resistente bacteriën, is een actief infectiepreventiebeleid noodzakelijk.

Uit gebruikersonderzoek blijkt dat de website duidelijk voorziet in een behoefte van de gebruikers. In het symposium worden de uitkomsten van het gebruikersonderzoek gepresenteerd.

Tijdens dit symposium gaan we in workshops in op de volgende onderwerpen;

  • Hygiëne-audits: wat doe je met de uitkomsten?
  • Hoe stel je een uitbraakprocedure op?
  • Welke eisen worden gesteld aan materialen zoals handschoenen, schorten etc.?
  • Desinfectie: wanneer is het nodig en welke middelen zijn toegestaan?
 
De Van Hoytema Stichting nodigt u van harte uit deel te nemen aan dit middagsymposium in Deventer.