IGZ is kritisch, maar geeft ook aan haar werkwijze te willen veranderen (28.04.2015)

De Inspectie voor gezondheidszorg (IGZ) is kritisch over de naleving van regelgeving en veldnormen op gebied van infectiepreventie en hygiëne. Dat stelt de IGZ vandaag in een rapport. Hygiëne en infectiepreventie zijn belangrijk en verdienen de aandacht van de branche, stelt ActiZ. Niet alleen omdat het om kwetsbare mensen gaat, maar ook omdat een toenemend aantal bacteriën resistent is voor antibiotica en niet of moeilijk te behandelen ziektes met zich meebrengt, een risico voor iedereen.

Bron: ActiZ.nl

----------------

Het onderzoek voor dit rapport voerde de IGZ eind 2013, begin 2104 uit in 30 verpleeghuizen. De IGZ constateert dat het ontbreekt aan voldoende gevoel van urgentie voor hygiëne en infectiepreventie bij bestuurders en dat daar verbetering noodzakelijk is. Ze verwijst daarbij naar de problematiek van de antibioticaresistentie.

Deskundigheid en werkcultuur

Hygiëne en infectiepreventie zijn belangrijke onderwerpen, die bij de branche op de agenda staan. Zorgorganisaties werken hard aan de kwaliteit van zorg op verschillende terreinen. Dat komt ook terug in het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuiszorg, dat de staatssecretaris van VWS vorige maand presenteerde.

Zorgorganisaties werken aan deskundigheidsbevordering van personeel en aan een cultuur waarin mensen elkaar makkelijker aanspreken op gedrag, dat de ruimte laat om veiligheidsrisico’s af te wegen in het belang van kwaliteit van leven van de cliënt. Die afweging betekent soms dat een richtlijn wat losser wordt gehanteerd als daarmee een beter effect behaald wordt voor de cliënt: het gaat volgens ActiZ om het resultaat en niet om de richtlijn zelf. Het aftekenen van een schoonmaaklijst garandeert bijvoorbeeld niet dat er schoongemaakt is. Het is van veel groter belang dat een zorgmedewerker zijn handen wast wanneer hij van de ene naar de andere cliënt gaat.

Nieuwe werkwijze

ActiZ is blij dat IGZ ook constateert dat het scoren op 48 normen niet de beste manier is om kwaliteit van zorg te toetsen en te verbeteren. In het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuiszorg is opgenomen dat de Inspectie gaat werken aan een nieuwe wijze van toezicht op o.a. ook hygiëne en infectiepreventie. In haar onderzoeksrapport neemt de IGZ hierop alvast een voorschot door geen aanbevelingen te formuleren, maar vragen die zij willen beantwoorden samen met de veldpartijen. Daarnaast spreken zij de veldpartijen, waaronder zorgorganisaties en de zorgprofessionals aan op hun deskundigheid en verantwoordelijkheid. Ook wil de IGZ de bestuurders meer gaan aanspreken, en begeeft zich daarmee op het niveau van toezicht op het systeem. Een aanpak die beter effect zal sorteren dan een afvinklijst, meent ActiZ.

Deze andere werkwijze sluit aan bij de vernieuwingsdiscussie in de Taskforce Kwaliteit. Ook maakt deze werkwijze onderdeel uit van een sector-overstijgende meerjarenagenda ‘Antibioticaresistentie’ die VWS in samenspraak met veldpartijen aan het opstellen is.

Lees ook

Gastblog van 'de 3 zusters' over kwaliteit in verpleeghuizen