Welkom op het ZIPnet

ZIPnet is een digitaal handboek voor Hygiëne & Infectiepreventie, gemaakt voor de medewerkers van de zorginstellingen AriënsZorgpalet, ZorgAccent en Zorggroep Sint Maarten.
ZIPnet is een besloten website en alleen toegankelijk voor de medewerkers van de genoemde zorginstellingen.

ZIPnet biedt de medewerkers informatie over Hygiëne & Infectiepreventie in de vorm van beleid, protocollen en checklisten. De website geeft informatie over:

  • algemene hygiënemaatregelen;
  • extra hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën, om de verspreidingswegen te blokkeren;
  • risico’s voor medecliënten en medewerkers.

De informatie op ZIPnet.nl is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie.

Deze website is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de drie zorginstellingen, met ondersteuning van het Center for eHealth Research and Disease Management en het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek.

In 2008 zijn de stichtingen een innovatieproject gestart voor het bevorderen van de doorstroming in de zorgketen van cliënten die drager zijn van multiresistente bacteriën (zoals MRSA, ESBL en VRE). Het innovatieproject is gesubsidieerd door het Zorgkantoor.


Openbare versie

Op 12 december 2012 is een vrij toegankelijke versie van deze website gelanceerd: www.publiekzipnet.nl.